Execution Only

[logo_carousel_slider_pro id=”393″]

Bij het afsluiten van een autoverzekering via internet, zonder advies is er sprake van execution only.

Hierbij bent U zelf verantwoordelijk van de door U gemaakte keuzes, wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid welke voortvloeit uit de door U gemaakte keuzes.

Wilt U meer informatie over een bepaalde autoverzekering? Neem dan contact met ons op voor een advies op maat.