Wat is een schadeverzekering voor inzittenden?

De schadeverzekering voor inzittenden/ opzittenden keert een bedrag uit als gevolg van een ongeval. Deze dekking is uitgebreider dan een ongevallen verzekering voor inzittenden.

De schadeverzekering voor inzittenden/ opzittenden keert uit bij bijvoorbeeld overlijden, blijvende invaliditeit, inkomstenderving, en of aanpassingen aan de woning i.v.m. invaliditeit

Wat is een ongevallenverzekering voor inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De hoogte van het verzekerd bedrag kunt U terugvinden op Uw polisblad. Bij een ongevallenverzekering voor inzittenden maakt het niet uit wie er schuldig is aan het ongeval.